Poruchy sexuální preference

...Jinak též parafilie, sexuální deviace, sexuální aberece či úchylky...
Odborné články plné informací o parafiliích, které se zabývají diagnostikou, léčbou, terapií, či různými typy sexuálních deviací.
Velice zajímavé odborné dokumenty, které divákům přiblíží život se sexuální deviací.
Typy na literaturu zabývající se problematikou sexuálních deviací. Jde o knihy, které jsou jak odborné, tak i o čtení na volný čas.
Typy na filmy s tematikou poruch sexuální preference. Některé odkazují přímo na stránky, kde se dají filmy přehrát online, jiné na stránky Česko-Slovenské filmové databáze, kde je uvedeno, o čem film je, jeho hodnocení a další informace.

Poruchy sexuální preference

Edukační video s názvem Život s parafiliemi, přibližuje téma poruch sexuální preference (sexuálních deviací, parafilií...). Video ze sexuologického oddělení 11A Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod. Účinkuje zde 5 odborníků z této oblasti a 2 pacienti, kteří se podělili o své intimní příběhy. Video je součástí bakalářské práce a snaží se o osvětu široké veřejnosti v oblasti parafilií.
O tématu
tracks-610x407.jpg
padlock-610x407.jpg
Parafilie jsou takzvanými poruchami sexuální preference. Jedná se o stav, pro nějž je typická trvalá dispozice nebo kompulzivní puzení k neobvyklým a společensky neakceptovaným sexuálním objektům nebo aktivitám. Hranice mezi normální sexualitou a deviantní sexualitou je však poměrně relevantní. Definovat normální sexualitu nelze. Lze však co nejpřesněji nadefinovat stavy a situace, které za normální z řady důvodů považovány nejsou. Každé jiné chování může splňovat podmínky atypičnosti, raritnosti či menší obvyklosti, nebo v laicích vyvolávat údiv, ale patří do oblasti normálního lidského sexuálního chování. Názor na lidskou sexualitu je v různých oblastech světa různý a vychází především z kultury a náboženství dané oblasti
například názor na homosexualitu. (Veselský, 2009)

Poruchy sexuální preference jsou zařazeny mezi duševní poruchy a příčina vzniku není zcela objasněna. Základní jsou s největší pravděpodobností faktory vrozené. Vliv prostředí se následně uplatňuje až na základě vrozených mechanizmů. Vzhledem k tomu, že během vývoje jedince může dojít k odchylnému naprogramování sexuálně motivačního systému, je výsledná porucha sexuální preference dlouhodobá. Sexuální preference je věcí danou a nelze si ji vědomě zvolit. Osoba s parafilií tedy nemůže vědomě svou preferenci změnit, ale může se s ní naučit žít, tak aby její počínání nemělo
negativní dopad na její okolí. (Sejbalová, 2007)

Parafilie jsou velmi závažným tématem, přesto se jedná o problematiku naší společností často tabuizovanou. a je třeba zvýšit informovanost mezi širokou veřejnost. Pokud již je toto téma médii interpretováno, jedná se spíše o bulvární interpretaci se silným nádechem senzace. Toto téma je tedy velice jednostranně kriticky ovlivňováno médii. Problematika parafilií je tématem, které bude asi vždy pro společnost nepříjemnou připomínkou lidské nedokonalosti. Přesto jsou to lidé, kteří tu žijí s námi, mohou to být našimi spolupracovníky, sousedy, známými či partnery...
O nás
Tato webová stránka vznikla v rámci bakalářské práce, která je koncipována jako projekt s různými výstupy, které vedou k naplnění cílů bakalářské práce. Primárním cílem bakalářské práce je rozšířit informovanost veřejnosti v tématu poruch sexuální preference, jelikož je toto téma poměrně stále ještě tabuizované. Osvěta široké veřejnosti je tedy zcela jistě přínosem. Dalším výstupem této práce je natočení edukačního video, které je na webových stránkách také uveřejněno. Další dva výstupy byly zrealizovány mimo "virtuální svět".

Studentka oboru Zdravotně sociální pracovník na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě.
Kontakt: Ka.willmannova@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one